Luận văn, luận án
616N(08).
Đặc điểm hở van hai lá trên siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính. :
UDC 616N(08).
Tác giả CN Vũ Thị Thu Hương
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội.
Nhan đề Đặc điểm hở van hai lá trên siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính. : Luận văn Thạc sỹ y học. Chuyên ngành: Nội tim mạch
Nhan đề Mã số: 8720107
Thông tin xuất bản Hà Nội., 2020
Mô tả vật lý 134tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; 29cm.
Tóm tắt Hở van hai lá trên siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính.
Thuật ngữ chủ đề Nội khoa.
Từ khóa tự do Hở van hai lá trên siêu âm Doppler tim.
Từ khóa tự do Nội tim mạch.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124706
00222
004AFB0BAB1-318C-445F-819A-3ABA6399497A
005202010191600
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201019160042|bthuoanh|y20201019083627|zthuoanh
080 |a616N(08).
100 |aVũ Thị Thu Hương
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội.
245 |aĐặc điểm hở van hai lá trên siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính. : |bLuận văn Thạc sỹ y học. Chuyên ngành: Nội tim mạch
245|nMã số: 8720107
260 |aHà Nội., |c2020
300 |a134tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; |c29cm.
520 |aHở van hai lá trên siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính.
650 |aNội khoa.
653 |aHở van hai lá trên siêu âm Doppler tim.
653 |aNội tim mạch.
780|wLV00615.
852 |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lvths_vuthithuhuong_noi/bia-vtthuong_noithumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào