Luận văn, luận án
616V.03(08)
Xác định một số đặc điểm vi sinh của Eschrichia Coli sinh Beta lactamase phổ mở rộng ở người khỏe mạnh tại cộng đồng Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, năm 2016. :
UDC 616V.03(08)
Tác giả CN Khổng Thị Điệp.
Tác giả TT Viện vệ sinh Dịch tễ Trung Ương.
Nhan đề Xác định một số đặc điểm vi sinh của Eschrichia Coli sinh Beta lactamase phổ mở rộng ở người khỏe mạnh tại cộng đồng Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, năm 2016. : Luận án tiến sỹ y học. Chuyên ngành: Vi sinh y học.
Nhan đề Mã số: 62720115
Thông tin xuất bản Hà Nội., 2020.
Mô tả vật lý 216tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; 29cm.
Tóm tắt đặc điểm vi sinh của Eschrichia Coli sinh Beta lactamase phổ mở rộng ở người khỏe mạnh
Thuật ngữ chủ đề Vi sinh y học.
Từ khóa tự do Beta lactamase phổ mở rộng.
Từ khóa tự do Eschrichia Coli.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124729
00222
0046AB62441-E6A6-4CE3-819C-71122FC3E4BC
005202011021440
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201102144055|bthuoanh|c20201102142504|dthuoanh|y20201102141740|zthuoanh
080 |a616V.03(08)
100 |aKhổng Thị Điệp.
110 |aViện vệ sinh Dịch tễ Trung Ương.
245 |aXác định một số đặc điểm vi sinh của Eschrichia Coli sinh Beta lactamase phổ mở rộng ở người khỏe mạnh tại cộng đồng Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, năm 2016. : |bLuận án tiến sỹ y học. Chuyên ngành: Vi sinh y học.
245|nMã số: 62720115
260 |aHà Nội., |c2020.
300 |a216tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; |c29cm.
520 |ađặc điểm vi sinh của Eschrichia Coli sinh Beta lactamase phổ mở rộng ở người khỏe mạnh
650 |aVi sinh y học.
653 |a Beta lactamase phổ mở rộng.
653 |a Eschrichia Coli.
780|wLA0084(08)
852 |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la0084_khongthidiep/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào