Luận văn, luận án
619(08)
Đánh giá tác dụng của phương pháp tác động cột sống kết hợp với điện châm trong điều trị bệnh nhân tắc tia sữa. :
UDC 619(08)
Tác giả CN Mai Thị Đào.
Tác giả TT Trường Đại Học Y Hà Nội
Nhan đề Đánh giá tác dụng của phương pháp tác động cột sống kết hợp với điện châm trong điều trị bệnh nhân tắc tia sữa. : Luận văn Chuyên khoa II. Chuyên ngành: Y học cổ truyền.
Nhan đề Mã số: CK. 62726001
Thông tin xuất bản Hà Nội., 2020
Mô tả vật lý 95tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Tác dụng của phương pháp tác động cột sống kết hợp với điện châm trong điều trị bệnh nhân tắc tia sữa.
Thuật ngữ chủ đề Y học cổ truyền.
Từ khóa tự do Tác động cột sống kết hợp với điện châm.
Từ khóa tự do Tắc tia sữa.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124735
00222
00427BB4888-D1A3-4D33-9560-FCE23DD2D972
005202011051435
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201105143612|bthuoanh|c20201105143429|dthuoanh|y20201105140752|zthuoanh
080 |a619(08)
100 |aMai Thị Đào.
110 |aTrường Đại Học Y Hà Nội
245 |aĐánh giá tác dụng của phương pháp tác động cột sống kết hợp với điện châm trong điều trị bệnh nhân tắc tia sữa. : |bLuận văn Chuyên khoa II. Chuyên ngành: Y học cổ truyền.
245|nMã số: CK. 62726001
260 |aHà Nội., |c2020
300 |a95tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |a Tác dụng của phương pháp tác động cột sống kết hợp với điện châm trong điều trị bệnh nhân tắc tia sữa.
650 |aY học cổ truyền.
653 |aTác động cột sống kết hợp với điện châm.
653 |aTắc tia sữa.
780|wLV326(08)
852 |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/chuyenkhoai_ii/lv326-maithidao-ckii/bia-ckii_maithidaothumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào