Sách TK tiếng Việt
616N(08)
Sổ tay cấp cứu nội khoa/ Tài liệu tham khảo chuyên ngành.
UDC 616N(08)
Tác giả CN Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên PGS.TS. Lương Ngọc Khuê.
Tác giả TT Bộ Y tế.
Nhan đề Sổ tay cấp cứu nội khoa/ Tài liệu tham khảo chuyên ngành.
Thông tin xuất bản Hà Nội., 2019.
Mô tả vật lý 250tr. : Hình ảnh màu minh họa. ; 26cm.
Tóm tắt Gồm 54 bệnh học, tình huống lâm sàng thường gặp trong cấp cứu nội khoa.
Từ khóa tự do Nội khoa lâm sàng.
Từ khóa tự do Hồi sức cấp cứu.
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126799
00211
00433ED901A-1223-43D9-99E6-9BEF5C528D5C
005202012010910
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20201201091046|bthuoanh|y20201201082855|zthuoanh
080|a616N(08)
100 |aChủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên PGS.TS. Lương Ngọc Khuê.
110 |aBộ Y tế.
245 |aSổ tay cấp cứu nội khoa/ Tài liệu tham khảo chuyên ngành.
260 |aHà Nội., |c2019.
300 |a250tr. : |bHình ảnh màu minh họa. ; |c26cm.
520 |aGồm 54 bệnh học, tình huống lâm sàng thường gặp trong cấp cứu nội khoa.
653 |aNội khoa lâm sàng.
653 |aHồi sức cấp cứu.
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/pgs-nguyenduycuong_sohoa/sotaydieutricapcuunoikhoa/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào