Giáo trình
618N(071.3)
Bài giảng Nhi/Hoàng Thị Thanh, Đặng Văn Nghiễm, Nguyễn Thị Thanh....
UDC 618N(071.3)
Tác giả CN Hoàng Thị Thanh, Đặng Văn Nghiễm, Nguyễn Thị Thanh....
Nhan đề Bài giảng Nhi/Hoàng Thị Thanh, Đặng Văn Nghiễm, Nguyễn Thị Thanh....
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Y học, 2002
Mô tả vật lý 278tr. ; 24cm
Tùng thư Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Y Thái Bình/ Bộ môn Nhi.
Tóm tắt Nhi khoa đại cương,sơ sinh, dinh dưỡng, hô hấp, tiêu hóa, tim mạch, huyết học, thần kinh, nội tiết, cấp cứu,...
Thuật ngữ chủ đề Nhi khoa
Từ khóa tự do Nhi khoa, sơ sinh, tim mạch....
Địa chỉ Kho sách giáo trình- Thư Viện ĐHYD Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
001270
00221
004EEAF5383-6AAE-4622-9B61-416AF026B360
005201512281345
008081223s 200 vm| vie
0091 0
039|a20151228134530|bhoahue|c20151228134410|dhoahue|y20151225093948|zhoahue
080 |a618N(071.3)
100 |aHoàng Thị Thanh, Đặng Văn Nghiễm, Nguyễn Thị Thanh....
245 |aBài giảng Nhi/Hoàng Thị Thanh, Đặng Văn Nghiễm, Nguyễn Thị Thanh....
260 |aHà Nội. : |bY học, |c 2002
300 |a278tr. ; |c24cm
490|aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Y Thái Bình/ Bộ môn Nhi.
520 |aNhi khoa đại cương,sơ sinh, dinh dưỡng, hô hấp, tiêu hóa, tim mạch, huyết học, thần kinh, nội tiết, cấp cứu,...
650|aNhi khoa
653|aNhi khoa, sơ sinh, tim mạch....
852 |aKho sách giáo trình- Thư Viện ĐHYD Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khogiaotrinh/baigiangnhi/baigiangnhi_001thumbimage.jpg
890|c1|d19

Không tìm thấy biểu ghi nào