Luận văn, luận án
616P(08)
Nghiên cứu một số rối loạn chức năng tiền mãn kinh, mãn kinh của phụ nữ độ tuổi 40-60 tại Thái Bình :
UDC 616P(08)
Tác giả CN Phạm Thị Bích
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội
Nhan đề Nghiên cứu một số rối loạn chức năng tiền mãn kinh, mãn kinh của phụ nữ độ tuổi 40-60 tại Thái Bình : Luận văn Thạc sỹ Y học. Chuyên ngành: Sản phụ khoa/
Nhan đề Mã đào tạo: 8720105
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 99tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Rối loạn chức năng tiền mãn kinh, mãn kinh của phụ nữ độ tuổi 40-60.
Thuật ngữ chủ đề Sản phụ khoa
Từ khóa tự do Tiền mãn kinh, mãn kinh
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127847
00222
0045D70257D-9B5A-45B7-A46A-3EB6C0BAB463
005202012081405
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20201208140511|zthuoanh
080 |a616P(08)
100 |aPhạm Thị Bích
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội
245 |aNghiên cứu một số rối loạn chức năng tiền mãn kinh, mãn kinh của phụ nữ độ tuổi 40-60 tại Thái Bình : |bLuận văn Thạc sỹ Y học. Chuyên ngành: Sản phụ khoa/
245|nMã đào tạo: 8720105
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a99tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aRối loạn chức năng tiền mãn kinh, mãn kinh của phụ nữ độ tuổi 40-60.
650 |aSản phụ khoa
653 |aTiền mãn kinh, mãn kinh
780|wLV00621(08)
852 |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00621-phamthibich/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào