Luận văn, luận án
54(08)
Nghiên cứu tách, tinh chế và thủy phân Glucomannan từ cây Amorphophallus Konjac K.Koch ở Lâm Đồng và định hướng ứng dụng hạ đường huyết. :
UDC 54(08)
Tác giả CN Trần Thị Nữ
Tác giả TT Học viện Khoa học và Công nghệ
Nhan đề Nghiên cứu tách, tinh chế và thủy phân Glucomannan từ cây Amorphophallus Konjac K.Koch ở Lâm Đồng và định hướng ứng dụng hạ đường huyết. : Luận án Tiến sỹ Hóa học. Chuyên ngành: Hóa hữu cơ.
Nhan đề Mã số đào tạo: 9.44.01.14
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 133tr. : Hình anh và biểu đồ màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Tách, tinh chế và thủy phân Glucomannan từ cây Amorphophallus Konjac K.Koch ở Lâm Đồng và định hướng ứng dụng hạ đường huyết.
Thuật ngữ chủ đề Hóa học
Từ khóa tự do Amorphophallus Konjac K.Koch
Từ khóa tự do Glucomannan
Từ khóa tự do Hạ đường huyết.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127861
00222
0047B81CCC3-DCA4-45C3-B4D2-2F230D226B60
005202012110906
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20201211090624|zthuoanh
080 |a54(08)
100 |aTrần Thị Nữ
110 |aHọc viện Khoa học và Công nghệ
245 |aNghiên cứu tách, tinh chế và thủy phân Glucomannan từ cây Amorphophallus Konjac K.Koch ở Lâm Đồng và định hướng ứng dụng hạ đường huyết. : |bLuận án Tiến sỹ Hóa học. Chuyên ngành: Hóa hữu cơ.
245|nMã số đào tạo: 9.44.01.14
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a133tr. : |bHình anh và biểu đồ màu minh họa ; |c29cm.
520 |aTách, tinh chế và thủy phân Glucomannan từ cây Amorphophallus Konjac K.Koch ở Lâm Đồng và định hướng ứng dụng hạ đường huyết.
650 |aHóa học
653 |aAmorphophallus Konjac K.Koch
653 |aGlucomannan
653 |aHạ đường huyết.
780|wLA0085(08)
852 |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la0085-tranthinu/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào