Sách TK ngoại văn
616N(08)
Essentials of Emergency Medicine 2nd Ed
UDC 616N(08)
Nhan đề Essentials of Emergency Medicine 2nd Ed
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129983
00212
00404A98BDB-133E-4E0D-A238-86413468C56B
005202012301643
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20201230164357|zthuoanh
080|a616N(08)
245 |aEssentials of Emergency Medicine 2nd Ed
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/essentials of emergency medicine 2nd ed/essentials of emergency medicine 2nd ed_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào