Sách TK ngoại văn
610(08)
Evidence Based Practice of Critical Care
UDC 610(08)
Nhan đề Evidence Based Practice of Critical Care
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129984
00212
004052CA3FC-74BD-476D-9B0E-3A9D6778EF98
005202012310805
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20201231080521|zthuoanh
080|a610(08)
245 |aEvidence Based Practice of Critical Care
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/evidence based practice of critical care/evidence based practice of critical care_002thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào