Sách TK ngoại văn
616N(08)
Gastrointestinal Emergencies 2nd Ed
UDC 616N(08)
Nhan đề Gastrointestinal Emergencies 2nd Ed
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129985
00212
004F5D34852-8BFB-4EC3-9F93-7E9FDB9F17BF
005202012310812
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20201231081237|zthuoanh
080|a616N(08)
245 |aGastrointestinal Emergencies 2nd Ed
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/gastrointestinal emergencies 2nd ed/gastrointestinal emergencies 2nd ed_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào