Sách TK ngoại văn
616N(08)
Manual of Emergency and Critical Care Ultrasound
UDC 616N(08)
Nhan đề Manual of Emergency and Critical Care Ultrasound
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129996
00212
0045AA82425-AFC8-4A4F-AC1F-435014B83264
005202012311559
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20201231160004|zthuoanh
080|a616N(08)
245 |aManual of Emergency and Critical Care Ultrasound
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/manual of emergency and critical care ultrasound/manual of emergency and critical care ultrasound_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào