Sách TK ngoại văn
617.6(08)
Bailey's Head Neck Surgery Otolaryngology Review
UDC 617.6(08)
Nhan đề Bailey's Head Neck Surgery Otolaryngology Review
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130006
00212
0049FA263C1-9ACA-461E-BBE5-D2CF0CF6F3B7
005202101131455
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210113145534|zthuoanh
080|a617.6(08)
245 |aBailey's Head Neck Surgery Otolaryngology Review
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/bailey's head neck surgery otolaryngology review/bailey's head neck surgery otolaryngology review_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào