Sách TK ngoại văn
617.6(08)
Ballenger's Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery 16th Ed
UDC 617.6(08)
Nhan đề Ballenger's Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery 16th Ed
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130007
00212
0047B04C6E3-C9E7-4E42-8281-C695B6AF72BE
005202101131508
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210113150839|zthuoanh
080|a617.6(08)
245 |aBallenger's Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery 16th Ed
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/ballenger's otorhinolaryngology head and neck surgery 16th ed/ballenger's otorhinolaryngology head and neck surgery 16th ed_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào