Sách TK ngoại văn
617.6(08)
Ear Surgery
UDC 617.6(08)
Nhan đề Ear Surgery
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130011
00212
0040DC63DEC-E716-4C55-AE8C-6C5BF9515961
005202101131541
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20210113154155|bthuoanh|y20210113154117|zthuoanh
080|a617.6(08)
245 |aEar Surgery
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/ear_surgery/ear_surgery_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào