Sách TK ngoại văn
617.6(08)
Endoscopic Ear Surgery
UDC 617.6(08)
Nhan đề Endoscopic Ear Surgery
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130012
00212
00462CC5500-E7AD-416D-B61D-137FFEDFA900
005202101131548
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210113154805|zthuoanh
080|a617.6(08)
245 |aEndoscopic Ear Surgery
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/endoscopic ear surgery/endoscopic ear surgery_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào