Sách TK ngoại văn
617.0(08)
Pancreatic Cancer
UDC 617.0(08)
Nhan đề Pancreatic Cancer
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131065
00212
004BE96507E-ECFB-4945-B2F3-750192FB172F
005202101261511
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210126151136|zthuoanh
080|a617.0(08)
245 |aPancreatic Cancer
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/pancreatic cancer/pancreatic cancer_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào