Sách TK ngoại văn
617.0(08)
Primary Carcinomas of the Liver
UDC 617.0(08)
Nhan đề Primary Carcinomas of the Liver
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131071
00212
0047A7D96DE-C57F-4C45-B33E-424E064C4FB2
005202101261614
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210126161435|zthuoanh
080|a617.0(08)
245 |aPrimary Carcinomas of the Liver
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/primary carcinomas of the liver/primary carcinomas of the liver_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào