Sách TK ngoại văn
616N(08)
Conn's Current Therapy 2015
UDC 616N(08)
Nhan đề Conn's Current Therapy 2015
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131098
00212
0049F01337D-4339-4F0B-A767-84CEF2B8F193
005202102031423
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20210203142340|bthuoanh|y20210203142303|zthuoanh
080|a616N(08)
245 |aConn's Current Therapy 2015
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/conns current therapy 2015/conns current therapy 2015_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào