Sách TK ngoại văn
616N(08)
Curent Medical Diagnosis and Treatment 2016
UDC 616N(08)
Nhan đề Curent Medical Diagnosis and Treatment 2016
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131099
00212
004620B9034-3F82-4382-BF01-DF988DF81CD2
005202102031434
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210203143441|zthuoanh
080|a616N(08)
245 |aCurent Medical Diagnosis and Treatment 2016
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/curent medical diagnosis and treatment 2016/curent medical diagnosis and treatment 2016_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào