Sách TK ngoại văn
616N(08)
Davidson's 100 Clinical Cases 2nd Ed - 2012
UDC 616N(08)
Nhan đề Davidson's 100 Clinical Cases 2nd Ed - 2012
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131101
00212
004C1110B27-5EA8-4CC3-AB02-A31E0D3EADCA
005202102031557
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210203155723|zthuoanh
080|a616N(08)
245 |aDavidson's 100 Clinical Cases 2nd Ed - 2012
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/davidson's 100 clinical cases 2nd ed - 2012/davidson's 100 clinical cases 2nd ed - 2012_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào