Sách TK ngoại văn
616N(08)
Davidson's Principles & practice Medicine 21e - 2010
UDC 616N(08)
Nhan đề Davidson's Principles & practice Medicine 21e - 2010
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131102
00212
004F50BAB47-275E-4C90-9E37-01DE600F6954
005202102031606
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210203160609|zthuoanh
080|a616N(08)
245 |aDavidson's Principles & practice Medicine 21e - 2010
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/davidson's principles & practice medicine 21e - 2010/davidson's principles & practice medicine 21e - 2010_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào