Sách TK ngoại văn
616N(08)
Essentials of Clinical Examination Handbook_ 7E -2010
UDC 616N(08)
Nhan đề Essentials of Clinical Examination Handbook_ 7E -2010
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131105
00212
004F1B319E0-2429-4CDC-8D10-332C36A6787B
005202102040901
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210204090118|zthuoanh
080|a616N(08)
245 |aEssentials of Clinical Examination Handbook_ 7E -2010
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/essentials of clinical examination handbook_ 7e -2010/essentials of clinical examination handbook_ 7e -2010_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào