Sách TK ngoại văn
616N(08)
Goldmancecill Medicine- 2 Vol 25th Edition 2016
UDC 616N(08)
Nhan đề Goldmancecill Medicine- 2 Vol 25th Edition 2016
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131107
00212
004F2A46789-5107-4C63-A249-5C48B821ECAC
005202102040917
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210204091756|zthuoanh
080|a616N(08)
245 |aGoldmancecill Medicine- 2 Vol 25th Edition 2016
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/goldmancecill medicine- 2 vol 25th edition 2016/goldman-cecill medicine- 2 vol 25th edition 2016_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào