Sách TK ngoại văn
616N(08)
Harrisons Principles of Internal Medicine (19th Ed) (Vols 12)-2015
UDC 616N(08)
Nhan đề Harrisons Principles of Internal Medicine (19th Ed) (Vols 12)-2015
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131108
00212
004C4C07735-770C-45FA-9290-F5D5BCEC840B
005202102041402
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210204140222|zthuoanh
080|a616N(08)
245 |aHarrisons Principles of Internal Medicine (19th Ed) (Vols 12)-2015
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/harrisons principles of internal medicine (19th ed) (vols 12)-2015/harrisons principles of internal medicine (19th ed) (vols 12)-2015_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào