Luận văn, luận án
618P(08)
Nghiên cứu xử trí u buồng trứng xoắn tại bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 3 năm 2015 - 2017. :
UDC 618P(08)
Tác giả CN Vũ Thị Huyền Nga
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội.
Nhan đề Nghiên cứu xử trí u buồng trứng xoắn tại bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 3 năm 2015 - 2017. : Luận văn Thạc sỹ Y học. Chuyên ngành: Sản phụ khoa. / Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Văn Du
Nhan đề Mã đào tạo: 8720105
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 88tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; 29cm.
Tóm tắt Nghiên cứu xử trí u buồng trứng xoắn.
Thuật ngữ chủ đề Sản phụ khoa
Từ khóa tự do U buồng trứng xoắn.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho Tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131111
00222
0045D6F0414-9517-40FE-BF12-EF8A66FF919F
005202102051009
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210205100914|zthuoanh
080 |a618P(08)
100 |aVũ Thị Huyền Nga
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội.
245 |aNghiên cứu xử trí u buồng trứng xoắn tại bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 3 năm 2015 - 2017. : |bLuận văn Thạc sỹ Y học. Chuyên ngành: Sản phụ khoa. / Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Văn Du
245|nMã đào tạo: 8720105
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a88tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; |c29cm.
520 |aNghiên cứu xử trí u buồng trứng xoắn.
650 |aSản phụ khoa
653 |aU buồng trứng xoắn.
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho Tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00624-vuthihuyennga/bìathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào