Sách TK ngoại văn
616N(08)
Lectures Note Clinica lMedicine,7thEdition
UDC 616N(08)
Nhan đề Lectures Note Clinica lMedicine,7thEdition
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131113
00212
0043EC4781C-1CB6-4323-A2A0-FEDC8E1E32DA
005202102221012
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210222101203|zthuoanh
080|a616N(08)
245 |aLectures Note Clinica lMedicine,7thEdition
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/lectures note clinica lmedicine,7thedition-2012/lectures note clinica lmedicine,7thedition_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào