Sách TK ngoại văn
616N(08)
Macleod's Clinical Examination 13th ed-2013
UDC 616N(08)
Nhan đề Macleod's Clinical Examination 13th ed-2013
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131114
00212
0048B4C8EC9-2656-4C5F-B8A4-ABB460AF8B73
005202102221031
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210222103103|zthuoanh
080|a616N(08)
245 |aMacleod's Clinical Examination 13th ed-2013
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/macleod's clinical examination 13th ed-2013/macleods clinical examination 13th ed-2013_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào