Sách TK ngoại văn
617.0(08)
100 Cases in Surgery
UDC 617.0(08)
Nhan đề 100 Cases in Surgery
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131124
00212
0041FB9142E-F707-47D7-9FD8-F4E899597FFA
005202103020942
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210302094204|zthuoanh
080|a617.0(08)
245 |a100 Cases in Surgery
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/100 cases in surgery/100 cases in surgery_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào