Sách TK ngoại văn
617.0(08)
Advances in Laparo scopic Surgery 2012
UDC 617.0(08)
Nhan đề Advances in Laparo scopic Surgery 2012
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131125
00212
0040F7A21F1-615C-44B8-A70B-016DB8FAE290
005202103020956
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210302095655|zthuoanh
080|a617.0(08)
245 |aAdvances in Laparo scopic Surgery 2012
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/advances in laparo scopic surgery 2012/advances in laparo scopic surgery 2012_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào