Sách TK ngoại văn
617.0(08)
Appleton Lange Review of Surgery 4th Ed-2003
UDC 617.0(08)
Nhan đề Appleton Lange Review of Surgery 4th Ed-2003
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131126
00212
004DC4C0488-150A-4067-887A-A4559B9FB452
005202103021008
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210302100829|zthuoanh
080|a617.0(08)
245 |aAppleton Lange Review of Surgery 4th Ed-2003
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/appleton lange review of surgery 4th ed-2003/appleton lange review of surgery 4th ed-2003_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào