Sách TK ngoại văn
617.0(08)
Baily and Loves Short Practice of Surgery 26th edtion-2013
UDC 617.0(08)
Nhan đề Baily and Loves Short Practice of Surgery 26th edtion-2013
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131127
00212
004BBBBF75F-8966-42A8-A212-D7BE24534ABC
005202103021015
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210302101530|zthuoanh
080|a617.0(08)
245 |aBaily and Loves Short Practice of Surgery 26th edtion-2013
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/baily and loves short practice of surgery 26th edtion-2013/baily and loves short practice of surgery 26th edtion-2013_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào