Sách TK ngoại văn
617.0(08)
Berry Kohn's Operating Room Technique 12th Edition-2013
UDC 617.0(08)
Nhan đề Berry Kohn's Operating Room Technique 12th Edition-2013
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131128
00212
00463DA681E-79E5-4A63-875B-DAE5EDA999DE
005202103021338
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210302133855|zthuoanh
080|a617.0(08)
245 |aBerry Kohn's Operating Room Technique 12th Edition-2013
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/berry kohn's operating room technique 12th edition-2013/berry kohn's operating room technique 12th edition-2013_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào