Sách TK ngoại văn
617.0(08)
Clinical Problems in Medicine and Surgery_ 3rd Edition-2012
UDC 617.0(08)
Nhan đề Clinical Problems in Medicine and Surgery_ 3rd Edition-2012
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131131
00212
004A26FC58F-2B51-4359-A660-B7C3B5DDB68D
005202103021421
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210302142204|zthuoanh
080|a617.0(08)
245 |aClinical Problems in Medicine and Surgery_ 3rd Edition-2012
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/clinical problems in medicine and surgery_ 3rd edition-2012/clinical problems in medicine and surgery_ 3rd edition-2012_001.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào