Sách TK ngoại văn
617.0(08)
Complications in Surgery and Trauma-2007
UDC 617.0(08)
Nhan đề Complications in Surgery and Trauma-2007
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131132
00212
00422139C2F-8D6D-414F-A0EF-8F057ED756FA
005202103021433
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210302143342|zthuoanh
080|a617.0(08)
245 |aComplications in Surgery and Trauma-2007
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/complications in surgery and trauma-2007/complications in surgery and trauma-2007_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào