Giáo trình
617.7(071.3)
Nhãn khoa trong Đông y /
DDC 617.7(071.3)
Tác giả CN Hoàng Năng Trọng
Nhan đề Nhãn khoa trong Đông y / Hoàng Năng Trọng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2015
Mô tả vật lý 283tr ; 24cm
Tóm tắt Bao gồm: Mắt và khoa học thị giác, những học thuyết nền tảng, lý luận đông y trong nhãn khoa : mắt trong mối quan hệ với cơ thể, khám và chẩn đoán bệnh tật, nguyên tắc và các phương pháp điều trị, điều trị bằng thuốc và không bằng thuốc. Các bệnh mắt thường gặp : sụp mi, quặm mi, viêm bờ mi chắp và lẹo, viêm kết mạc, viêm loét giác mạc, bệnh màng bồ đào,....
Từ khóa tự do Mắt
Tác giả(bs) CN Hoàng Năng Trọng
Địa chỉ Kho Giáo trình - Thư Viện ĐHYD Thái Bình
000 00000ndm#a2200000ui#4500
001313
00221
0044AED5C18-95B1-4C34-B4A8-31E6BC6F0D3A
005201910021613
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20191002161308|bthuoanh|c20190923104137|dthuoanh|y20160107095840|zdotuoi
082 |a617.7(071.3)
100 |aHoàng Năng Trọng
245 |aNhãn khoa trong Đông y / |cHoàng Năng Trọng
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2015
300 |a283tr ; |c24cm
520 |aBao gồm: Mắt và khoa học thị giác, những học thuyết nền tảng, lý luận đông y trong nhãn khoa : mắt trong mối quan hệ với cơ thể, khám và chẩn đoán bệnh tật, nguyên tắc và các phương pháp điều trị, điều trị bằng thuốc và không bằng thuốc. Các bệnh mắt thường gặp : sụp mi, quặm mi, viêm bờ mi chắp và lẹo, viêm kết mạc, viêm loét giác mạc, bệnh màng bồ đào,....
653 |aMắt
700 |aHoàng Năng Trọng
852 |aKho Giáo trình - Thư Viện ĐHYD Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khogiaotrinh/nhankhoatrongdy/nhankhoatrongdongy_001thumbimage.jpg
890|c1|d11

Không tìm thấy biểu ghi nào