Giáo trình
610.3 (071.3)
Giáo trình Y học gia đình :
DDC 610.3 (071.3)
Tác giả CN Đặng Văn Nghiễm
Tác giả TT Bộ môn Y học Gia Đình - Trường Đại Học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Giáo trình Y học gia đình : Dùng đào tạo hệ đại học
Thông tin xuất bản H : Y học, 2015
Mô tả vật lý 55tr : Hình minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Lịch sử phát triển và vai trò của Y học gia đình trong hệ thống Y tế; Các nguyên lý của Y học gia đình; Một số công cụ thường sử dụng trong đánh giá gia đình; Giao tiếp và tư vấn trong Y học gia đình; Quản lý và chăm sóc sức khỏe trong Y học gia đình; lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe hộ gia đình.
Từ khóa tự do Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Từ khóa tự do Y học gia đình
Từ khóa tự do Bác sĩ gia đình
Từ khóa tự do Sức khỏe vị thành niên
Địa chỉ Thư viện - Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013686
00221
00427DD70C7-BF30-49D8-BEE3-79AD1DDC56E0
005201708151323
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20170815132612|bthuoanh|c20170529150450|dhue|y20170529143927|zhue
082 |a610.3 (071.3)
100 |aĐặng Văn Nghiễm
110 |aBộ môn Y học Gia Đình - Trường Đại Học Y Dược Thái Bình
245 |aGiáo trình Y học gia đình : |bDùng đào tạo hệ đại học
260 |aH : |bY học, |c2015
300 |a55tr : |bHình minh họa ; |c27cm.
520 |aLịch sử phát triển và vai trò của Y học gia đình trong hệ thống Y tế; Các nguyên lý của Y học gia đình; Một số công cụ thường sử dụng trong đánh giá gia đình; Giao tiếp và tư vấn trong Y học gia đình; Quản lý và chăm sóc sức khỏe trong Y học gia đình; lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe hộ gia đình.
653 |aChăm sóc sức khỏe cộng đồng
653 |aY học gia đình
653 |aBác sĩ gia đình
653|aSức khỏe vị thành niên
852 |aThư viện - Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khogiaotrinh/yhocgiadinh/yhocgiadinh_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào