Giáo trình
615.88 (071.3)
Giáo trình Điều dưỡng Nhi khoa :
DDC 615.88 (071.3)
Tác giả CN Đặng Văn Nghiễm
Tác giả TT Bộ môn Nhi - Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Giáo trình Điều dưỡng Nhi khoa : Dùng đào tạo đại học
Thông tin xuất bản h : Giáo dục, 2015
Mô tả vật lý 247tr. : Hình minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Nhi khoa đại cương, Sơ sinh; Dinh Dưỡng; Hô hấp; Tiêu hóa; Tim mạch; Huyết học; Tiết niệu; Thần kinh; Cấp cứu
Từ khóa tự do Nhi khoa
Từ khóa tự do Điều dưỡng
Từ khóa tự do Huyết học, Dinh Dưỡng,..
Địa chỉ Thư viện - Đại Học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013687
00221
0047F9E8629-49F2-47FE-B814-8CEB9057AAB6
005201705311006
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20170531100354|bhue|y20170529160053|zhue
082 |a615.88 (071.3)
100 |aĐặng Văn Nghiễm
110 |aBộ môn Nhi - Trường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aGiáo trình Điều dưỡng Nhi khoa : |bDùng đào tạo đại học
260 |ah : |bGiáo dục, |c2015
300 |a247tr. : |bHình minh họa ; |c27cm.
520 |aNhi khoa đại cương, Sơ sinh; Dinh Dưỡng; Hô hấp; Tiêu hóa; Tim mạch; Huyết học; Tiết niệu; Thần kinh; Cấp cứu
653 |aNhi khoa
653 |aĐiều dưỡng
653 |aHuyết học, Dinh Dưỡng,..
852 |aThư viện - Đại Học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khogiaotrinh/giaotrinhdieuduongnhikhoa/giaotrinhdieuduongnhikhoa_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào