Sách TK ngoại văn
616N (08)
Interventional Bronchoscopy
DDC 616N (08)
Tác giả CN C.T. Bolliger, P.N Mathur
Nhan đề Interventional Bronchoscopy
Thông tin xuất bản Karger, 2000
Mô tả vật lý 323pages ; cm.
Tóm tắt includes: history of the rigid bronchoscope, history of the flexible bronchoscope, modern use of rigid bronchoscopy...
Từ khóa tự do Respiratory
Từ khóa tự do Bronchoscopy
Địa chỉ Thư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137449
00212
004C381A702-4A4D-4C9F-B7CA-53479C2FE49E
005202104061450
008081223s2000 vm| vie
0091 0
039|a20210406145100|bhuenth|y20210406145021|zhuenth
082 |a616N (08)
100 |aC.T. Bolliger, P.N Mathur
245 |aInterventional Bronchoscopy
260 |bKarger, |c2000
300 |a323pages ; |ccm.
520 |aincludes: history of the rigid bronchoscope, history of the flexible bronchoscope, modern use of rigid bronchoscopy...
653 |aRespiratory
653 |a Bronchoscopy
852 |aThư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/25. respiratory/interventional.bronchoscopy/interventional.bronchoscopy_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào