Sách TK ngoại văn
616N (08)
Models of Exacerbations in Asthma and COPD
DDC 616N (08)
Tác giả CN U. Sjobring, J.D Taylor
Nhan đề Models of Exacerbations in Asthma and COPD
Thông tin xuất bản Karger, 2007
Mô tả vật lý 155pages ; cm.
Tóm tắt includes: exacerbations of asthma and COPD, human Rhinovirus models asthma, allergen inhalation challenge, cellular and animals models for...
Từ khóa tự do Asthma and COPD
Từ khóa tự do Respiratory
Địa chỉ Thư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137451
00212
00447977205-4276-4DF8-A58C-B13AB28955EF
005202104061505
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20210406150554|bhuenth|y20210406150530|zhuenth
082 |a616N (08)
100 |aU. Sjobring, J.D Taylor
245 |aModels of Exacerbations in Asthma and COPD
260 |bKarger, |c2007
300 |a155pages ; |ccm.
520 |aincludes: exacerbations of asthma and COPD, human Rhinovirus models asthma, allergen inhalation challenge, cellular and animals models for...
653 |aAsthma and COPD
653 |aRespiratory
852 |aThư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/25. respiratory/models.of.exacerbations.in.asthma.and.copd/models.of.exacerbations.in.asthma.and.copd_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào