Sách TK ngoại văn
616N (08)
Murray and Nadels Textbook of Respiratory Medicine 5th Ed
DDC 616N (08)
Tác giả TT Robert J. Mason, V. Courtney Broaddus, ....
Nhan đề Murray and Nadels Textbook of Respiratory Medicine 5th Ed
Thông tin xuất bản Elsevier, 2010
Mô tả vật lý 2323pages ; cm.
Từ khóa tự do Respiratory
Địa chỉ Thư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137453
00212
004CB3320FB-FB48-4F12-9443-16877F196118
005202104061517
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20210406151756|bhuenth|y20210406151731|zhuenth
082 |a616N (08)
110 |aRobert J. Mason, V. Courtney Broaddus, ....
245 |aMurray and Nadels Textbook of Respiratory Medicine 5th Ed
260 |bElsevier, |c2010
300 |a2323pages ; |ccm.
653 |aRespiratory
852 |aThư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/25. respiratory/murray.and.nadel_s.textbook.of.respiratory.medicine.5th.ed/murray.and.nadel_s.textbook.of.respiratory.medicine.5th.ed_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào