Sách TK ngoại văn
616N (08)
Oxford Handbook of Respiratory Medicine 3e
DDC 616N (08)
Tác giả CN Stephen Chapman, Grace Robinson...
Nhan đề Oxford Handbook of Respiratory Medicine 3e
Thông tin xuất bản Oxford
Mô tả vật lý 933pages ; cm.
Tóm tắt includes: breathlessness, chest pain, chronic cough and a normal CXR, critically ill patient with respiratory disease...
Từ khóa tự do Respiratory
Địa chỉ Thư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137454
00212
00417C520E1-75C6-42FF-BCE1-FEFF1AE17878
005202104061543
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20210406154359|bhuenth|y20210406154328|zhuenth
082 |a616N (08)
100 |aStephen Chapman, Grace Robinson...
245 |aOxford Handbook of Respiratory Medicine 3e
260 |bOxford
300 |a933pages ; |ccm.
520 |aincludes: breathlessness, chest pain, chronic cough and a normal CXR, critically ill patient with respiratory disease...
653 |aRespiratory
852 |aThư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/25. respiratory/oxford handbook of respiratory medicine 3e/oxford handbook of respiratory medicine 3e_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào