Sách TK ngoại văn
616N (08)
Pulmonary Infection in the Immunocompromised Patient
DDC 616N (08)
Tác giả CN Carlos Agusti, Antoni Torres
Nhan đề Pulmonary Infection in the Immunocompromised Patient
Thông tin xuất bản Wiley, 2009
Mô tả vật lý 449 ; cm.
Tóm tắt includes: lung immune defences in the immunosuppressed patient, mcrobiological diagnosis of respiratory infections in the immunocompromised...
Từ khóa tự do Respiratory
Từ khóa tự do Pulmonary Infection
Địa chỉ Thư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137457
00212
004D103A094-A87E-4CD1-B3FB-DF50D2F0E3DC
005202104061610
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20210406161049|bhuenth|y20210406161024|zhuenth
082 |a616N (08)
100 |aCarlos Agusti, Antoni Torres
245 |aPulmonary Infection in the Immunocompromised Patient
260 |bWiley, |c2009
300 |a449 ; |ccm.
520 |aincludes: lung immune defences in the immunosuppressed patient, mcrobiological diagnosis of respiratory infections in the immunocompromised...
653 |aRespiratory
653 |aPulmonary Infection
852 |aThư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/25. respiratory/pulmonary.infection.in.the.immunocompromised.patient/pulmonary.infection.in.the.immunocompromised.patient_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào