Sách TK ngoại văn
616N (08)
Pulmonary Pathophysiology A Clinical Approach 3rd Ed
DDC 616N (08)
Tác giả CN Juzar Ali, Warren R. Summer,Michael G. Levitzky
Nhan đề Pulmonary Pathophysiology A Clinical Approach 3rd Ed
Thông tin xuất bản Lange, 2010
Mô tả vật lý 305pages ; cm.
Tóm tắt includes: basic evaluation: symptoms/problem based; disease/disorder dased, obstructive lung disease...
Từ khóa tự do Respiratory
Từ khóa tự do Pulmonary Pathophysiology A Clinical Approach
Địa chỉ Thư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137458
00212
0046B463007-BE12-4565-9A32-81D01F92DA8D
005202104061618
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20210406161911|bhuenth|y20210406161846|zhuenth
082 |a616N (08)
100 |aJuzar Ali, Warren R. Summer,Michael G. Levitzky
245 |aPulmonary Pathophysiology A Clinical Approach 3rd Ed
260 |bLange, |c2010
300 |a305pages ; |ccm.
520 |aincludes: basic evaluation: symptoms/problem based; disease/disorder dased, obstructive lung disease...
653 |aRespiratory
653 |aPulmonary Pathophysiology A Clinical Approach
852 |aThư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/25. respiratory/pulmonary.pathophysiology.a.clinical.approach.3rd.ed/pulmonary.pathophysiology.a.clinical.approach.3rd.ed_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào