Sách TK ngoại văn
616N (08)
Respiratory Physiology The Essentials 9th Edition
DDC 616N (08)
Tác giả CN John B. West
Nhan đề Respiratory Physiology The Essentials 9th Edition
Thông tin xuất bản Wolters Kluwer, 2012
Mô tả vật lý 210pages ; cm.
Tóm tắt includes: structure and function, ventilation, diffusion, blood flow and metabolism, ventilation -perfusion relationship...
Từ khóa tự do Respiratory
Từ khóa tự do Respiratory Physiology The Essentials
Địa chỉ Thư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137459
00212
00475CD9377-508A-4F65-94EA-F8D842D3FBD5
005202104061625
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20210406162557|bhuenth|y20210406162525|zhuenth
082 |a616N (08)
100 |aJohn B. West
245 |aRespiratory Physiology The Essentials 9th Edition
260 |bWolters Kluwer, |c2012
300 |a210pages ; |ccm.
520 |aincludes: structure and function, ventilation, diffusion, blood flow and metabolism, ventilation -perfusion relationship...
653 |aRespiratory
653 |aRespiratory Physiology The Essentials
852 |aThư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/25. respiratory/respiratory physiology the essentials 9th edition/respiratory physiology the essentials 9th edition_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào