Sách TK ngoại văn
616H(08)
Wintrobe's Atlas of Clinical Hematology -2004
UDC 616H(08)
Nhan đề Wintrobe's Atlas of Clinical Hematology -2004
Từ khóa tự do Clinical Hematolog
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137462
00212
004207CC1EC-A270-40B5-8476-F664099F7235
005202104071414
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210407141425|zthuoanh
080|a616H(08)
245 |aWintrobe's Atlas of Clinical Hematology -2004
653 |aClinical Hematolog
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/13. heamantology/wintrobe's atlas of clinical hematology -2004/wintrobe's atlas of clinical hematology_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào