Sách TK ngoại văn
616N(08)
Wintrobe's Clinical Hematology 13E
UDC 616N(08)
Nhan đề Wintrobe's Clinical Hematology 13E
Từ khóa tự do Hematology
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137463
00212
004F3566CEF-5AF5-4247-866F-F4851B4CFFDB
005202104071425
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210407142550|zthuoanh
080|a616N(08)
245 |aWintrobe's Clinical Hematology 13E
653 |aHematology
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/13. heamantology/wintrobe's clinical hematology 13e/wintrobes clinical hematology 13e_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào