Sách TK ngoại văn
616N (08)
Current Diagnosis Treatment in Rheumatology 3rd Edition
DDC 616N (08)
Tác giả CN John B. Imboden, David B. Hellmann, John H. Stone
Nhan đề Current Diagnosis Treatment in Rheumatology 3rd Edition
Thông tin xuất bản Langer, 2013
Mô tả vật lý 643pages ; cm.
Tóm tắt includes: physical examination of the musculoskeletal system, joint aspiration & injection, laboratory diagnosis, approach to the patient with arthritis...
Từ khóa tự do Current Diagnosis Treatment in Rheumatology
Địa chỉ Thư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137465
00212
004D61C657D-3BF9-489D-BB57-F69917A31BC8
005202104071516
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20210407151506|bhuenth|y20210407151446|zhuenth
082 |a616N (08)
100 |aJohn B. Imboden, David B. Hellmann, John H. Stone
245 |aCurrent Diagnosis Treatment in Rheumatology 3rd Edition
260 |bLanger, |c2013
300 |a643pages ; |ccm.
520 |aincludes: physical examination of the musculoskeletal system, joint aspiration & injection, laboratory diagnosis, approach to the patient with arthritis...
653 |aCurrent Diagnosis Treatment in Rheumatology
852 |aThư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/26.a-n/current diagnosis _ treatment in rheumatology_ 3rd edition/current diagnosis _ treatment in rheumatology_ 3rd edition_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào