Sách TK ngoại văn
616N (08)
DDx In Conventional Xray Bone and Joint Disorders 2nd Ed
DDC 616N (08)
Tác giả CN Francis A. Burgener, Martti Kormano, Tomi Pudas
Nhan đề DDx In Conventional Xray Bone and Joint Disorders 2nd Ed
Thông tin xuất bản Thieme, 2006
Mô tả vật lý 405pages ; cm.
Tóm tắt includes: osreopenia, osteoslcerosis, periosteal reactions, trauma and fractures, localized bone lesions...
Từ khóa tự do Conventional Xray Bone and Joint Disorders
Địa chỉ Thư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137466
00212
00449121BF5-0D26-4EC2-A643-5101316AEA98
005202104071523
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20210407152144|bhuenth|y20210407152039|zhuenth
082 |a616N (08)
100 |aFrancis A. Burgener, Martti Kormano, Tomi Pudas
245 |aDDx In Conventional Xray Bone and Joint Disorders 2nd Ed
260 |bThieme, |c2006
300 |a405pages ; |ccm.
520 |aincludes: osreopenia, osteoslcerosis, periosteal reactions, trauma and fractures, localized bone lesions...
653 |aConventional Xray Bone and Joint Disorders
852 |aThư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/26.a-n/ddx in conventional.x-ray. bone.and.joint.disorders.2nd.ed/ddx in conventional.x-ray. bone.and.joint.disorders.2nd.ed_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào