Sách TK ngoại văn
617.8 (08)
Dubois Lupus Erythematosus and Related Syndromes 8th Edition
DDC 617.8 (08)
Tác giả CN Daniel J Wallace, Bevra Hannahs Hahn
Nhan đề Dubois Lupus Erythematosus and Related Syndromes 8th Edition
Thông tin xuất bản Elsevier, 2013
Mô tả vật lý 734pages ; cm.
Từ khóa tự do Dubois Lupus Erythematosus and Related Syndromes
Từ khóa tự do Dermatology
Địa chỉ Thư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137467
00212
0040B1555DA-80F7-4AC0-9020-C8FE91894699
005202104071528
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20210407152646|bhuenth|y20210407152620|zhuenth
082 |a617.8 (08)
100 |aDaniel J Wallace, Bevra Hannahs Hahn
245 |aDubois Lupus Erythematosus and Related Syndromes 8th Edition
260 |bElsevier, |c2013
300 |a734pages ; |ccm.
653 |aDubois Lupus Erythematosus and Related Syndromes
653 |aDermatology
852 |aThư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/26.a-n/dubois lupus erythematosus and related syndromes_ 8th edition/dubois lupus erythematosus and related syndromes_ 8th edition_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào