Sách TK ngoại văn
615.5 (08)
Fundamentals of Musculoskeletal Ultrasound Second Ed 2013
DDC 615.5 (08)
Tác giả CN Jon A. Jacobson, MD
Nhan đề Fundamentals of Musculoskeletal Ultrasound Second Ed 2013
Thông tin xuất bản Elsevier, 2013
Mô tả vật lý 474pages ; cm.
Tóm tắt includes: anterior thigh ultrasound linear transducer, cuvilinear, supraspinatus, ...
Từ khóa tự do Fundamentals of Musculoskeletal Ultrasound Second
Từ khóa tự do image analysation
Địa chỉ Thư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137470
00212
004A5D0598B-AAC4-4B10-8CB7-7A4FABEB86CC
005202104071553
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20210407155220|bhuenth|y20210407155158|zhuenth
082 |a615.5 (08)
100 |aJon A. Jacobson, MD
245 |aFundamentals of Musculoskeletal Ultrasound Second Ed 2013
260 |bElsevier, |c2013
300 |a474pages ; |ccm.
520 |aincludes: anterior thigh ultrasound linear transducer, cuvilinear, supraspinatus, ...
653 |aFundamentals of Musculoskeletal Ultrasound Second
653 |aimage analysation
852 |aThư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/26.a-n/fundamentals of musculoskeletal ultrasound second ed_2013/fundamentals of musculoskeletal ultrasound second ed_2013_01thumbimage.jpg
890|c2

Không tìm thấy biểu ghi nào